30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej i obchodów Powiatowych Dnia Strażaka w Wadowicach

Po COVID-owej przerwie święto strażaków wróciło na ziemię powiatu wadowickiego. 20 maja 2022r. na placu św. Jana Pawła II odbył się uroczysty apel.

O godzinie 16.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka od uformowania pododdziałów na placu przed budynkiem JRG Wadowice. Zgodnie z harmonogramem w bazylice została odprawiona msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin. Msza rozpoczęła się o godzinie 16:15 w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, którą odprawią proboszcz parafii ks. Jarosław Żmija i ks. mł. kpt. Ryszard Stolarczyk pod przewodnictwem ks. bryg. Władysława Kuliga – Kapelana małopolskich strażaków.

Po zakończonej mszy została złożona wiązanka kwiatów pod pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II. Następnie raport o uroczystości odebrał st. bryg. Mariusz Łaciak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP. Przy dźwiękach Hymnu Narodowego nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Rolę dowódcy uroczystości pełnił mł. kpt. Kamil Guguła, zaś spikerem był mł. bryg. Krzysztof Cieciak.

Na uroczystość przybyli: st. bryg. Mariusz Łaciak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Filip Kaczyński Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Zw. OSP RP w Wadowicach, Eugeniusz Kurdas Starosta Wadowicki oraz st. bryg. Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach.

Oprawę muzyczną sprawowała orkiestra dęta OSP Nidek pod batutą d-ha Tomasza Olearczyka.

Uroczystości Dnia Strażaka były doskonałą okazją do wręczenia awansów:

do stopnia  BRYGADIERA 

 • mł. bryg. Tomasz Kasperek.

do stopnia ASPIRANTA SZTABOWEGO :

 • asp. Krzysztof Kobielus.

do stopnia STARSZEGO ASPIRANTA :

 • asp. Dawid Barszczak,
 • asp. Piotr Bucki,
 • asp. Bogdan Charnas,
 • asp. Krzysztof Krupnik,
 • asp. Szymon Ptaszek,
 • asp. Piotr Stopa,
 • asp. Maciej Walaszek,
 • asp. Przemysław Wróbel .      

do stopnia  STARSZEGO OGNIOMISTRZA:

 • ogn. Rafał Galus,
 • ogn. Sławomir Kensiak,  
 • ogn. Andrzej Ryłko.

Odznaczeni zostali:

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

 • mł. bryg. Jacek Kolber         

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

 • bryg. Wojciech Grzybczyk,
 • mł. bryg. Krzysztof Cieciak,
 • mł. bryg. Tomasz Kasperek,
 • ogn. Zbigniew Hajost.

 Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczeni zostali:

 •  asp. sztab. Łukasz Karkoszka,
 • asp. Leszek Strojny,
 • asp. Marek Gałdyn,
 • asp. Bogdan Suter,
 • ogn. Mariusz Fryc,
 • ogn. Grzegorz Wojnowski.

Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczony został:

 • dh Stanisław Rudecki

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

 • dh Czesław Żyła ,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej w imieniu której medal odebrał Prezes tej jednostki druh Florian Gałuszka.

Medalami  za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

Złotym Medalem:

 • mł. bryg. Tomasz Kasperek,                      
 • asp. Bogdan Suter,                        
 • asp. Andrzej Wróbel,                                
 • ogn. Grzegorz Wojnowski,
 • dh Kamil Grzyb,                            
 • dh Leszek Pająk,                            
 • dh Jerzy Korzeniowski,                 
 • dh Krzysztof Sikora,                                  
 • d-hna Kinga Zając,                                   
 • dh Sławomir Zając,                                   
 • dh Jacek Lechwar,                        
 • dh Piotr Machnik .                        

Srebrnym Medalem:

 • dh Zbigniew Scąber,
 • dh Bartłomiej Dziędziel,
 • dh Rafał Srokosz,
 • mł. asp. Marek Kania.

Brązowym Medalem:

 • dh Arkadiusz Graca,
 • dh Jakub Graca,
 • dhna Aleksandra Babińska,
 • dh  Jakub Banaś,     
 • dh Mateusz Marszałek.

Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zostali:

 • mł. bryg. Marek Nowak,
 • mł. bryg. Jacek Kolber,
 • dh Antoni Kwarciak,
 • dh Czesław Lachendro.

Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana odznaczeni zostali:

bryg. Wojciech Grzybczyk,

bryg. Jerzy Leśniakiewicz,

bryg. Tomasz Kasperek,

mł. bryg. Krzysztof Cieciak,

mł. bryg. Jarosław Jończy,

mł. bryg. Bartłomiej Kowalski,

mł. kpt. Łukasz Sopicki,

asp. sztab. Bogdan Galas,

dh Andrzej Strzeżoń,

dh Kazimierz Rajda,

dh Grzegorz Antos,

dh Józef Godula,

dh Witold Wata,

dh Franciszek Ściera,

dh Andrzej Łężniak,

dh Bogdan Ryba.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę dla:

 •  mł. bryg. Łukasza Drylskiego.

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wymagających znacznego nakładu pracy, z dbałością o wysoką jakość i termin ich realizacji przyznał nagrodę dla:

 • asp. Dawida Barszczaka,
 • st. asp. Piotra Stopy,
 • ogn. Pawła Kobielusa,
 • sekc. Arkadiusza Grzyba.

Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową służbę otrzymał:

 • asp. sztab. Bogdan Galas.

 Dyplomy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji
30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej otrzymali:

 • mł. bryg. Jacek Kolber,
 • mł. bryg. Marek Nowak.