Służby

Straż Pożarna: służbę w KP PSP Wadowice etatowo pełni 115 strażaków – 14 funkcjonariuszy w codziennym rozkładzie czasu służby (9 – bezpośrednio w KP PSP Wadowice, 2 – w JRG Wadowice i 2 – w JRG Andrychów), 96 strażaków w zmianowym rozkładzie czasu służby 24/48 (57 – w JRG Wadowice i 39 – w JRG Andrychów) a także 5 funkcjonariuszy w zmianowym rozkładzie czasu służby 12/24-24/48 (w stanowisku kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej) – oraz 3 pracowników cywilnych (w tym 1 osoba w Korpusie Służby Cywilnej).

ADRES

Wojska Polskiego 2c
34-100 Wadowice
NIP 551-21-34-410
Regon 072- 191- 521

https://www.gov.pl/web/kppsp-wadowice

fot. KPP WadowicePolicja:

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 37
34-100 Wadowice
Telefon: 47 83 27 200
Faks: 47 83 27 250

https://wadowice.policja.gov.pl/

Zespoły Ratownictwa Medycznego:

Adres: Wojska Polskiego 2, 34-100 Wadowice

Telefon: 33 823 28 38