Bohaterska postawa kadeta CS PSP w Częstochowie podczas służby w JRG Wadowice!

W dniu 29 stycznia 2021 roku podczas apelu porannego bryg. Piotr Placek – Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie rozkazem nr 4/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku wręczył awans na stopień starszego strażaka kadetowi XXIII Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP. Awans został przyznany za bohaterską postawę podczas prowadzonych działań ratowniczo–gaśniczych.

Kadet Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie – Krzysztof Młocek w okresie oddelegowania do KP PSP w Wadowicach, wyróżnił się ofiarną postawą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej prowadzonej w budynku mieszkalnym w miejscowości Stryszów w dniu 5 grudnia 2020 roku.

W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych m. in. udzielał kwalifikowanej pierwszej pomocy wcześniej ewakuowanym z płonącego budynku oraz wyniósł butlę z gazem propan-butan. Jego postawa zasługuje na szczególne uznanie, tym bardziej że zdarzenie miało miejsce podczas pełnienia przez kadeta Krzysztofa Młocka pierwszej służby w podziale bojowym w JRG Wadowice.

 

teks oraz zdjęcie: Centralna Szkoła PSP w Częstochowie