Dekontaminacja miejsc publicznych w powiecie Wadowickim! ZDJĘCIA

fot. OSP Tomice

W dniach 6 oraz 7 marca na terenie całego powiatu Wadowickiego trwa dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej w tym wiat przystankowych placów i placów zabaw. Członkowie OSP przeprowadzili dezynfekcję 86 placów zabaw oraz 444 przystanków autobusowych.

W akcji uczestniczyło 35 jednostek OSP, do przeprowadzenia dekontaminacji wykorzystuje się sprzęt i środki, które otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne w ramach Pakietu Medycznego z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.