Dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP z terenu powiatu wadowickiego!

fot. Patryk

Rozstrzygnięty został nabór „Małopolskie OSP 2024”, w którym przyznano 322 dotacje gminom (836 jednostek OSP) na kwotę 8,6 mln zł z przeznaczeniem na: realizację prac budowlano-remontowych – 126 dotacji na kwotę ponad 5 mln zł, zakup samochodów strażackich lub pojazdów typu quad – 46 dotacji na kwotę 970 000 zł (30 samochodów i 16 pojazdów typu quad), zakup odzieży specjalistycznej i kursów KPP – 149 dotacji na kwotę ok. 2,5 mln zł, zakup pompy wysokowydajnej – 1 dotacja w wys. 80 000 zł.

Poniżej jednostki OSP z terenu naszego powiatu.

Pomoc finansowa na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich

 • OSP Zagórnik gmina Andrychów 48 000 zł
 • OSP Marcyporęba gmina Brzeźnica 22 286 zł
 • OSP Jaszczurowa gmina Mucharz 7 650 zł
 • OSP Zakrzów gmina Stryszów 16 899 zł
 • OSP Nidek gmina Wieprz 34 191 zł

Pomoc finansowa na zakup samochodów strażackich bądź pojazdów typu quad:

 • OSP Zarzyce Wielkie gmina Kalwaria Zebrzydowska 30 000 zł
 • OSP Jaszczurowa gmina Mucharz 20 000 zł
 • OSP Mucharz gmina Mucharz 20 000 zł
 • OSP Woźniki gmina Tomice 30 000 zł
 • OSP Wysoka gmina Wadowice 30 000 zł
 • OSP Przybradz gmina Wieprz 10 000 zł

Pomoc finansowa na zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych ratowniczych i udział w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji:

 • gmina Andrychów: OSP Sułkowice Łęg, OSP Targanice Górne, OSP Roczyny – 20 000 zł
 • gmina Brzeźnica: OSP Sosnowice, OSP Brzeźnica – 9 922 zł
 •  gmina Kalwaria Zebrzydowska: OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Przytkowice, OSP Brody – 20 000 zł
 • gmina Lanckorona: OSP Lanckorona, OSP Izdebnik, OSP Skawinki, OSP Jastrzębia, OSP Łaśnica – 20 000 zł
 • gmina Mucharz: OSP Mucharz, OSP Jaszczurowa – 10 000 zł
 • gmina Spytkowice: OSP Bachowice, OSP Miejsce, OSP Półwieś, OSP Ryczów, OSP Spytkowice 20 000 zł
 • gmina Tomice: OSP Lgota, OSP Radocza, OSP Tomice, OSP Witanowice, OSP Woźniki, OSP Zygodowice – 20 000 zł
 • gmina Wadowice: OSP Chocznia, OSP Gorzeń Dolny, OSP Jaroszowice, OSP Kaczyna, OSP Klecza, OSP Ponikiew, OSP Stanisław Górny, OSP Wadowice, OSP Wysoka – 20 000 zł
 • gmina Wieprz: OSP Frydrychowice, OSP Gierałtowice, OSP Wieprz, OSP Nidek – 20 000 zł
 • Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, w których funkcjonują zespoły ratownicze z psem:
 • OSP Wieprz gmina Wieprz 40 000 zł

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w piśmie skierowanym do UMWM przedstawił listę jednostek OSP o najwyższej liczbie wyjazdów/udziałów w akcjach w roku 2023 z każdego powiatu. Samorząd Województwa Małopolskiego doceniając bezinteresowną chęć niesienia pomocy przez strażaków ochotników i ich udział w budowaniu bezpieczeństwa przeznacza środki dla gmin wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Otrzymują one wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł każda, na realizację zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla wskazanych jednostek OSP. Realizacja powyższych zadań ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski, zwłaszcza z terenów Gmin objętych wsparciem. Tym samym Województwo Małopolskie postanawia udzielić pomocy finansowej 19 Gminom na łączną kwotę 190 000 zł. Jednostką która otrzymała w/w wsparcie została: OSP Kalwaria Zebrzydowska.