Nowe wozy dla OSP!

  26.06.2020 był szczególnym dniem dla 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego powiatu, gdyż otrzymały promesy na zakup nowego średniego wozu ratowniczo- gaśniczego. Uroczyste przekazanie odbyło się na terenie Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Łącznie liczba nowych samochodów w Małopolsce to 52 sztuki o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. Promesy na ręce ochotników przekazali małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Środki w większości pochodzą z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a także z środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, środki własne, a także środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

Jednostki które otrzymają nowe samochody to:
– OSP Kalwaria Zebrzydowska (gmina Kalwaria Zebrzydowska)
– OSP Targanice Górne (gmina Andrychów)
– OSP Jaroszowice (gmina Wadowice)
– OSP Bachowice (gmina Spytkowice
– OSP Lanckorona (gmina Lanckorona)
📸 Filip Kaczyński – poseł na Sejm RP