Otwarcie nowej siedziby Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego!

fot. MamNewsa.pl
fot. MamNewsa.pl

Punktualnie o godzinie 11:00 w 9 grudnia nastąpiło otwarcie nowej siedziby Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego! 

Na otwarcie przybyli zaproszeni goście, m.in. wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Stuglik, przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Zofia Kaczyńska, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, Piotr Hajnosz – dyrektor biura posła na Sejm Filipa Kaczyńskiego, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu Powiatu Wadowickiego, radni i członkowie Zarządu Powiatu Wadowickiego, dyrektor ZZOZ w Wadowicach Barbara Bulanowska,  kierownik Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego Maciej Kobielus wraz z ratownikami medycznymi. Nie zabrakło oczywiście mów, podziękowań, uroczystego przecięcia wstęgi, zwiedzania nowego budynku a także poczęstunku

– Jestem pełny radości i euforii z dzisiejszego święta. Mam jeszcze przed oczami stary zrujnowany budynek, na którego miejscu stoi już nowa siedziba naszego pogotowia. Przez cały okres mojej pracy na stanowisku kierownika całym sercem dążyłem do poprawy jakości pracy, do poprawy warunków pracy oraz jak najlepszego dosprzętowienia naszych zespołów ratownictwa medycznego. Dzisiaj spełniło się moje, ale myślę, że również pracowników marzenie, jakim jest nowa siedziba Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego – powiedział Maciej Kobielus, kierownik Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego

Po zakończonym otwarciu odbył się krótki symulowany pokaz ratownictwa medycznego „Rozbita awionetka”. W którym udział wzięli strażacy z OSP Andrychów i ratownicy medyczni z Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 2E w Wadowicach ma trzy kondygnacje. Jest tam sala szkoleń, biura dla personelu medycznego, zaplecze socjalne oraz magazyn. Obok powstał także garaż dla ośmiu ambulansów i parking. Całość prac (roboty budowlane, nadzory, wyposażenie) kosztowała prawie 3,3 mln zł, w tym nieco ponad 1,5 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycję wykonała firma Etna Piotr Job ze Skawiny.