POŻEGNANIE ODCHODZĄCEGO NA EMERYTURĘ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W WADOWICACH INSP. ARKADIUSZA ŚNIADKA

zdjęcie: KPP Wadowice.
zdjęcie: KPP Wadowice.

Po 33 latach służby, na zasłużoną emeryturę odszedł Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Arkadiusz Śniadek. W budynku wadowickiej komendy odbyła się pożegnalna uroczystość.

W poniedziałek 15 stycznia 2024r., w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach uroczyście pożegnano, przechodzącego na zasłużoną emeryturę, Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach insp. Arkadiusza Śniadka. Uroczyste zdanie obowiązków służbowych odbyło się w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michała Ledziona, kierownictwa wadowickiej jednostki, pracowników cywilnych Policji, władz samorządowych, przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, związków zawodowych, przedstawicieli duchowieństwa oraz Komendantów sąsiednich jednostek.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości kom. Janusza Górkiewicza, a następnie wprowadzeniem Sztandaru Komendy  Powiatowej Policji w Wadowicach  W dalszej części uroczystości został odczytany rozkaz o odwołaniu Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach insp. Arkadiusza Śniadka, po czym nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem odchodzącego na emeryturę komendanta. Następnie został odczytany rozkaz o powierzeniu obowiązków nadkom. Arkadiuszowi Skowronowi I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Kolejno głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, dziękując przechodzącemu na emeryturę za 33 lata wytężonej służby na rzecz Policji, podkreślając przy tym, jak wiele wymagało to zaangażowania i poświęcenia. Nadinsp. Michał Ledzion życzył również dużo zdrowia i powodzenia w nowym etapie życia. Następnie wystąpił pan Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki, który podziękował za dotychczasową współpracę, która przebiegała wzorowo oraz wspólnie podjęte realizację. Jako ostatni głos zabrał przechodzący na emeryturę Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Arkadiusz Śniadek, który również podziękował za współpracę i zaufanie oraz wsparcie swoim obecnym i byłym przełożonym, a także przedstawicielom instytucji współpracujących z Policją. Słowa podziękowania skierował także do kadry kierowniczej wadowickiej komendy i pracowników Policji.
Serdeczne gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności na nowym etapie życia przekazali także pozostali goście.

Insp. Arkadiusz Śniadek z Policją związany był od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. W latach 2007-2015 objął stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy. Kolejne lata 2016-2018 został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, a w latach 2018-2019 został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Od 6 maja 2019 roku zajmował stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Ponadto był wielokrotnie odznaczany zarówno medalami resortowymi, jak i państwowymi.

źródło i zdjęcie: KPP Wadowice.