Statystyki wyjazdowe Jednostek OSP z naszego powiatu za rok 2023!

Przedstawiamy dla Was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2023 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmy fałszywe.

Realizacja 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl

Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony. Z racji dużej ilości podobieństw danych miejscowości w przypadku naszej pomyłki prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną.

Liczba wyjazdów Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Wadowic i Andrychowa:

 1.  JRG Wadowice – 188 pożarów, 750 miejscowych zagrożeń, 110 alarmów fałszywych – łącznie – 1048 wyjazdów.
 2. JRG Andrychów –  108 pożarów, 486 miejscowych zagrożeń, 66 alarmów fałszywych – łącznie – 660 wyjazdów.

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

 1. OSP Kalwaria Zebrzydowska – 102 wyjazdy
 2. OSP Wieprz – 58 wyjazdy
 3. OSP Klecza – 56 wyjazdy
 4. OSP Inwałd – 55 wyjazdy
 5. OSP Brzeźnica -52 wyjazdy
 6. OSP Chocznia – 51 wyjazdy
 7. OSP Spytkowice – 51 wyjazdy
 8. OSP Marcyporęba – 43 wyjazdy
 9. OSP Targanice Górne – 42 wyjazdy
 10. OSP Przytkowice – 41 wyjazdy

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

 1. OSP Barwałd Górny – 79 wyjazdy
 2. OSP Andrychów – 76 wyjazdy
 3. OSP Brody – 50 wyjazdy
 4. OSP Wadowice – 45 wyjazdy
 5. OSP Sułkowice Bolęcina – 39 wyjazdy
 6. OSP Rzyki – 36 wyjazdy
 7. OSP Frydrychowice – 34 wyjazdy
 8. OSP Ryczów – 31 wyjazdy
 9. OSP Gierałtowice – 31 wyjazdy
 10. OSP Leńcze -30 wyjazdy

Lista 10. Jednostek  KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

 1. OSP Brzeźnica – 15 pożarów
 2. OSP Chocznia – 15 pożarów
 3. OSP Kalwaria Zebrzydowska – 14 pożarów
 4. OSP Spytkowice – 13 pożarów
 5. OSP Zebrzydowice – 12 pożarów
 6. OSP Inwałd – 11 pożarów
 7. OSP Wieprz – 10 pożarów
 8. OSP Sułkowice Łęg – 10 pożarów
 9. OSP Klecza – 8 pożarów
 10. OSP Przytkowice – 8 pożarów

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

 1. OSP Barwałd Górny – 17 pożarów
 2. OSP Andrychów – 17 pożarów
 3. OSP Wadowice – 14 pożarów
 4. OSP Łączany – 11 pożarów
 5. OSP Stanisław Dolny – 10 pożarów
 6. OSP Brody – 9 pożarów
 7. OSP Rzyki – 9 pożarów
 8. OSP Ryczów – 7 pożarów
 9. OSP Zagórnik – 7 pożarów
 10. OSP Frydrychowice – 6 pożarów

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

 1. OSP Kalwaria Zebrzydowska – 69 miejscowych zagrożeń
 2. OSP Wieprz – 47 miejscowych zagrożeń
 3. OSP Klecza – 47 miejscowych zagrożeń
 4. OSP Inwałd – 41 miejscowych zagrożeń
 5. OSP Marcyporęba – 37 miejscowych zagrożeń
 6. OSP Brzeźnica – 35 miejscowych zagrożeń
 7. OSP Przytkowice – 33 miejscowych zagrożeń
 8. OSP Chocznia – 32 miejscowych zagrożeń
 9. OSP Spytkowice – 31 miejscowych zagrożeń
 10. OSP Targanice Górne – 30 miejscowych zagrożeń

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

 1. OSP Barwałd Górny – 62 miejscowych zagrożeń
 2. OSP Andrychów – 48 miejscowych zagrożeń
 3. OSP Brody – 40 miejscowych zagrożeń
 4. OSP Sułkowice Bolęcina – 33 miejscowych zagrożeń
 5. OSP Wadowice – 27 miejscowych zagrożeń
 6. OSP Rzyki – 27 miejscowych zagrożeń
 7. OSP Frydrychowice – 27 miejscowych zagrożeń
 8. OSP Leńcze 26 miejscowych zagrożeń
 9. OSP Gierałtowice – 25 miejscowych zagrożeń
 10. OSP Woźniki – 24 miejscowych zagrożeń

Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.

Jednostka OSP KSRG Pożary Miejscowe Zagrożenie Alarmy Fałszywe Razem
GMINA ANDRYCHÓW
OSP Andrychów  NIE 17 48 11 76
OSP Inwałd TAK 11 41 3 55
OSP Sułkowice- Bolęcina NIE 4 33 2 39
OSP Sułkowice-Łęg TAK 10 21 1 32
OSP Targanice Dolne NIE 4 9 1 14
OSP Targanice Górne TAK 7 30 5 42
OSP Roczyny TAK 7 18 1 26
OSP Rzyki NIE 9 27 0 36
OSP Zagórnik NIE 7 15 4 26
SUMA 76 242 28 346
GMINA BRZEŹNICA
OSP Bęczyn NIE 1 10 0 11
OSP Brzezinka TAK 4 24 0 28
OSP Brzeźnica TAK 15 35 2 52
OSP Chrząstowice NIE 0 0 0 0
OSP Kopytówka NIE 1 1 0 2
OSP Łączany NIE 11 3 0 14
OSP Marcyporęba TAK 6 37 0 43
OSP Paszkówka NIE 0 4 0 4
OSP Sosnowice NIE 4 15 2 21
OSP Tłuczań NIE 3 20 0 23
SUMA 45 149 4 198
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
OSP Barwałd Górny NIE 17 62 0 79
OSP Brody NIE 9 40 1 50
OSP Bugaj NIE 2 15 17
OSP Kalwaria Zebrzydowska TAK 14 69 19 102
OSP Leńcze NIE 4 26 0 30
OSP Przytkowice TAK 8 33 0 41
OSP Stanisław Dolny NIE 10 10 3 23
OSP Zarzyce Wielkie NIE 4 16 0 20
OSP Zebrzydowice TAK 12 21 2 35
SUMA 80 292 25 397
GMINA LANCKORONA
OSP Izdebnik TAK 8 26 5 39
OSP Jastrzębia NIE 2 1 0 3
OSP Lanckorona TAK 8 23 7 38
OSP Łaśnica NIE 4 3 1 8
OSP Skawinki NIE 4 8 1 13
SUMA 26 61 14 101
GMINA MUCHARZ
OSP Jaszczurowa NIE 0 11 0 11
OSP Koziniec-Centrum TAK 7 20 1 28
OSP Mucharz TAK 4 9 0 13
Suma 11 40 1 52
GMINA SPYTKOWICE
OSP Bachowice TAK 6 28 3 37
OSP Miejsce NIE 0 3 0 3
OSP Półwieś NIE 1 7 0 8
OSP Ryczów NIE 7 23 1 31
OSP Spytkowice TAK 13 31 7 51
SUMA 27 92 11 139
GMINA STRYSZÓW
OSP Łękawica TAK 2 15 0 17
OSP Stronie TAK 6 18 1 25
OSP Stryszów NIE 1 24 4 29
OSP Zakrzów NIE 3 12 0 15
SUMA 12 69 5 86
GMINA TOMICE
OSP Lgota NIE 4 7 0 11
OSP Radocza TAK 7 14 10 31
OSP Tomice NIE 6 17 1 24
OSP Witanowice TAK 7 25 2 34
OSP Woźniki NIE 3 24 1 28
OSP Zygodowice NIE 1 15 0 16
SUMA 28 102 14 144
GMINA WADOWICE
OSP Chocznia TAK 15 32 4 51
OSP Gorzeń Dolny NIE 1 3 1 5
OSP Jaroszowice TAK 8 27 2 37
OSP Kaczyna NIE 1 11 0 12
OSP Klecza TAK 8 47 1 56
OSP Ponikiew NIE 0 11 0 11
OSP Stanisław Górny NIE 4 6 0 10
OSP Wadowice NIE 14 27 4 45
OSP Wysoka TAK 7 25 0 32
SUMA 58 189 12 259
 GMINA WIEPRZ
OSP Frydrychowice NIE 6 27 1 34
OSP Gierałtowice NIE 6 25 0 31
OSP Nidek TAK 5 10 2 17
OSP Przybradz NIE 6 11 2 19
OSP Wieprz TAK 10 47 1 58
SUMA 33 120 6 159
 SUMA Z CAŁEGO POWIATU 396    1356 120       1872

 

Link do statystyk za rok 2021:

https://112wadowice.pl/statystyki-wyjazdowe-osp-z-powiatu-wadowickiego-za-rok-2021/