Uroczystości przekazania i poświęcenia samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Wadowicach oraz OSP w Andrychowie, Przytkowicach, Mucharzu i Choczni!

fot. Grzegorz Fortuna fotografia ratownicza.
fot. Grzegorz Fortuna fotografia ratownicza.

17 stycznia 2022r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach odbyła się uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w Wadowicach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Andrychowie, Przytkowicach, Mucharzu i Choczni.

Na początku uroczystego apelu głos zabrał st. bryg. Paweł Kwarciak Komendant Powiatowy PSP w Wadowicach, który przedstawił przebieg starań o pozyskanie otrzymanych samochodów oraz przywitał wszystkich przybyłych gości .

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał „Srebrną Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczony został:

ogn. Dariusz Wołek s. Mieczysława

fot. Powiat Wadowicki
fot. Powiat Wadowicki

Następnie nastąpiło przekazanie samochodów pożarniczych.

GBARt 2,5/16 VOLVO – JRG Andrychów – fot. Kalwaria24

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Andrychowie otrzymała nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBARt 2,5/16 na podwoziu Volvo FL 44R z napędem 4×4 i zabudową wykonaną przez firmę BOCAR. Samochód napędzany jest wysokoprężnym silnikiem generującym moc 280 KM i spełniającym normę emisji spalin Euro 6. Pojazd ma uterenowione podwozie. Jednomodułowa kabina przystosowana jest do przewozu 6 ratowników w układzie 2+4. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 2500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów. Pojazd wyposażony w dwuzakresową autopompę o maksymalnej wydajności 3000 l/min. Zabudowę pożarniczą stanowi jednolita kompozytowa bryła ze skrytkami w układzie 3+3+1. W samochodzie zamontowany jest sprzęt i wyposażenie przewidziane dla pojazdu dysponowanego jako pierwszy do działań. Na dachu znajduje się działko wodno–pianowe DWP 16 z maksymalną wydajnością 1600 l/min. Na dachu pojazdu znajduje się również ledowy maszt oświetleniowy z wysuwem pneumatycznym i możliwością sterowania z bezprzewodowego pilota. Pojazd wyposażony jest w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości 60 m z prądownicą typu turbo.  Z przodu pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną o uciągu 6292 kg. W kabinie znajdują się radiostacje oraz latarki dla załogi wraz z zintegrowanym systemem ładowania.

Wartość samochodu to 777 729 złotych, a zakupiony został ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie z Nowelizacji Ustawy Budżetowej – Budżetu Państwa.

fot. Grzegorz Fortuna - fotografia ratownicza
SLKw Opel Movano – KP PSP Wadowice – fot. Grzegorz Fortuna – fotografia ratownicza

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach otrzymała lekki samochód kwatermistrzowski typu SLKw Opel Movano. Samochód napędzany jest, wysokoprężnym silnikiem generującym moc 136 KM i spełniającym normę emisji spalin Euro 6. Pojazd przystosowany jest do przewozu ładunków przy wspieraniu działań ratowniczo-gaśniczych o dopuszczalnej ładowności 1354 kg.

Zakup pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość zakupu wynosi 139 900 zł.

fot. Grzegorz Fortuna - fotografia ratownicza
GBARt 2,5/16 Mercedes Atego – OSP Andrychów – fot. Grzegorz Fortuna – fotografia ratownicza

Ochotnicza Straż Pożarna w Andrychowie otrzymała średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBARt 2,5/16 na podwoziu Mercedes Atego AF z napędem 4×4 z zabudową wykonaną przez firmę MotoTruck.  Samochód od grudnia 2011 roku służył w JRG w Andrychowie. Napędzany jest, wysokoprężnym silnikiem generującym moc 280 KM
i spełniającym normę emisji spalin Euro 5. Pojazd ma uterenowione podwozie. Jednomodułowa kabina przystosowana jest do przewozu 6 ratowników w układzie 2+4. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 2500 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 litrów. Zabudowę pożarniczą stanowi jednolita kompozytowa bryła ze skrytkami w układzie 3+3+1. W samochodzie zamontowany jest agregat prądotwórczy FOGO. Na dachu znajduje się działko wodno–pianowe DWP 16
z maksymalną wydajnością 1600 l/min. Na dachu pojazdu znajduje się również halogenowy maszt oświetleniowy z wysuwem pneumatycznym. Pojazd wyposażony jest w linię szybkiego natarcia o długości 60 m z prądownicą wysokociśnieniową. Z przodu pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną.

GCBARt 7/53 Scania – OSP Przytkowice fot. Kalwaria24

Ochotnicza Straż Pożarna w Przytkowicach otrzymała nowy, ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy GCBARt 7/53 na podwoziu Scania P450XT z napędem 4×4 z zabudową wykonaną przez firmę SZCZĘŚNIAK. Samochód napędzany jest wysokoprężnym silnikiem generującym moc 450 KM i spełniającym normę emisji spalin Euro 6. Pojazd ma uterenowione podwozie. Jednomodułowa kabina przystosowana jest do przewozu 6 ratowników w układzie 2+4. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 7000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 700 litrów. Zabudowę pożarniczą stanowi jednolita kompozytowa bryła ze skrytkami w układzie 2+2+1. Na dachu pojazdu znajduje się również maszt oświetleniowy z wysuwem. Z przodu pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną.

Wartość samochodu to 1 123 605 złotych. Samochód został zakupiony z środków:

 • krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 170 000 zł;
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 260 000 zł;
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 000 zł;
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 40 000 zł;
 • Starostwa powiatowego w Wadowicach 30 000 zł;
 • Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska: 490 000 zł;
 • środków własnych OSP: 53 605 zł.
GBARt 3/28 Renault – OSP Mucharz – fot. Kalwaria24

Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu otrzymała otrzymała nowy, średni samochód ratowniczo- gaśniczy GBARt 3/28 na podwoziu Renault MD83 z napędem 4×4 z zabudową wykonaną przez firmę SZCZĘŚNIAK. Samochód napędzany jest, wysokoprężnym silnikiem generującym moc 280 KM i spełniającym normę emisji spalin Euro 6. Pojazd ma uterenowione podwozie. Jednomodułowa kabina przystosowana jest do przewozu 6 ratowników w układzie 2+4. Samochód posiada zbiornik wody o pojemności 3000 litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 300 litrów. Zabudowę pożarniczą stanowi jednolita kompozytowa bryła ze skrytkami w układzie 3+3+1. W samochodzie zamontowany jest sprzęt i wyposażenie przewidziane dla pojazdu pierwszo wyjazdowego. Na dachu pojazdu znajduje się również maszt oświetleniowy z wysuwem. Pojazd wyposażony jest w szybkie natarcie o długości 60 m z prądownicą wysokociśnieniową. Z przodu pojazdu zamontowano wyciągarkę elektryczną.

Wartość samochodu to 817 950 złotych:

 • Samochód został zakupiony z środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 240 000 zł;
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 80 000 zł;
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90 000 zł;
 • Starostwa Powiatowego w Wadowicach 30 000 zł;
 • Urzędu Gminy Mucharz 297 000 zł;
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 40 000 zł;
 • środków własnych OSP 40 950 zł.
SLKw – OSP Chocznia

Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni otrzymała lekki samochód specjalny kwatermistrzowski typu SLKw Mercedes Benz, który do pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach od 2010 roku. Samochód napędzany jest, wysokoprężnym silnikiem generującym moc 105 KM. Pojazd przystosowany jest do przewozu ładunków przy wspieraniu działań ratowniczo-gaśniczych o dopuszczalnej ładowności 1200 kg. Stanowić będzie ważne zabezpieczenie logistyczne działań podejmowanych przez siły i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Na koniec uroczystości zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe grawery ufundowane w dowód uznania i podziękowania przez Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach i Ochotnicze Straże Pożarne w Andrychowie, Choczni, Mucharzu i Przytkowicach otrzymali:

Pan st. bryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie

Pan Filip Kaczyński – Poseł na Sejm RP i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach

Pan Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski

Pan Andrzej Pająk – Senator RP

Pan Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Pani Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Pani Krzysztof Kozik – Poseł na Sejm RP

Pan Kazimierz Koprowski – Prezes Zarządu Woj. Funduszu Ochrony Środ. i Gosp. Wodnej w Krakowie

Pan Eugeniusz Kurdas – Starosta Wadowicki

Pan Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa

Pan Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic

Pan dr hab. Augustyn Ormanty – Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej

Pani Renata Galara – Wójt Gminy Mucharz.