Statystyki wyjazdowe Jednostek OSP z naszego powiatu za rok 2022!

 

Przedstawiamy dla Was statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu wadowickiego w 2022 roku. W statystykach uwzględniono wyjazdy do pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmy fałszywe.

Realizacja 112wadowice.pl przy współpracy Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz portalem 112malopolska.pl

Kopiowanie jedynie z podaniem źródła i oznaczeniem naszej strony. Z racji dużej ilości podobieństw danych miejscowości w przypadku naszej pomyłki prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną.

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

OSP Kalwaria Zebrzydowska – 142 wyjazdy (33- Pożary, 86 – MZ, 23-AF),
OSP Wieprz – 69 wyjazdów (24- Pożary, 43- MZ, 2 AF),
OSP Brzeźnica – 64 wyjazdy (30- Pożarów, 30- MZ, 4-AF),
OSP Inwałd – 61 wyjazdów (10- Pożarów, 47- MZ, 4-AF),
OSP Przytkowice – 57 wyjazdów ( 36 – Pożarów, 21 – MZ, 0 -AF),
OSP Klecza – 54 wyjazdy ( 15- Pożarów, 38 – MZ, 1 -AF),
OSP Izdebnik – 51 wyjazdów ( 15- Pożarów, 34- MZ, 2 -AF),
OSP Targanice Górne – 48 wyjazdów ( 13- Pożarów, 33 – MZ, 2 -AF),
OSP Sułkowice Łęg – 47 wyjazdów ( 17 – Pożarów, 28- MZ, 2 -AF),
OSP Spytkowice – 44 wyjazdów (14- Pożarów, 18- MZ, 12 -AF).

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do zdarzeń:

OSP Barwałd Górny – 85 wyjazdów (25- Pożarów, 58- MZ, 2-AF),
OSP Andrychów – 74 wyjazdy (22- Pożarów, 37- MZ, 15-AF),
OSP Brody – 56 wyjazdów (12- Pożarów, 36- MZ, 8-AF),
OSP Rzyki – 50 wyjazdów (13- Pożarów, 36- MZ, 1-AF),
OSP Łączany – 45 wyjazdów (36- Pożarów, 9- MZ, 0-AF),
OSP Gierałtowice – 43 wyjazdy (20- Pożarów, 22- MZ, 1-AF),
OSP Wadowice – 36 wyjazdów (12- Pożarów, 21- MZ, 3-AF),
OSP Frydrychowice – 34 wyjazdy (17- Pożarów, 16- MZ, 1-AF,),
OSP Leńcze – 33 wyjazdy (19- Pożarów, 14- MZ, 0-AF),
OSP Stanisław Dolny – 28 wyjazdów (13- Pożarów, 13- MZ, 2-AF).

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

OSP Przytkowice – 36 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Kalwaria Zebrzydowska – 33 pożary – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Brzeźnica – 30 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Wieprz – 24 pożary – GMINA Wieprz,
OSP Zebrzydowice – 23 pożary – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Lanckorona – 21 pożarów – GMINA Lanckorona,
OSP Brzezinka -19 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Jaroszowice -16 pożarów – GMINA Wadowice,
OSP Łękawica – 15 – pożarów – GMINA Stryszów,
OSP Izdebnik – 15 pożarów – GMINA Lanckorona.

 

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do pożarów:

OSP Łączany – 36 pożarów – GMINA Brzeźnica,
OSP Barwałd Górny – 25 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 22 pożary – GMINA Andrychów,
OSP Gierałtowice – 20 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Leńcze – 19 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Frydrychowice – 17 pożarów – GMINA Wieprz,
OSP Stryszów – 17 pożarów – GMINA Stryszów,
OSP Ryczów – 14 pożarów – GMINA Spytkowice,
OSP Stanisław Dolny – 13 pożarów – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Rzyki – 13 pożarów – GMINA Andrychów,

Lista 10. Jednostek KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

OSP Kalwaria Zebrzydowska – 86 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Inwałd – 47 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Wieprz – 43 miejscowe zagrożenia – GMINA Wieprz,
OSP Klecza – 38 miejscowych zagrożeń – GMINA Wadowice,
OSP Izdebnik – 34 miejscowe zagrożenia – GMINA Lanckorona,
OSP Targanice Górne – 33 miejscowe zagrożenia – GMINA Andrychów,
OSP Brzeźnica – 30 miejscowych zagrożeń – GMINA Brzeźnica,
OSP Witanowice – 28 miejscowych zagrożeń – GMINA Tomice,
OSP Sułkowice Łęg – 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Andrychów,
OSP Chocznia- 28 miejscowych zagrożeń- GMINA Wadowice.

Lista 10. Jednostek spoza KSRG, które wyjeżdżały najwięcej do miejscowych zagrożeń:

OSP Barwałd Górny – 58 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Andrychów – 37 miejscowych zagrożeń – GMINA Andrychów,
OSP Brody – 36 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Rzyki – 36 miejscowych zagrożeń – GMINńA Andrychów,
OSP Gierałtowice – 22 miejscowe zagrożenia – GMINA Wieprz,
OSP Wadowice – 21 miejscowych zagrożeń – GMINA Wadowice,
OSP Ryczów – 19 miejscowych zagrożeń – GMINA Spytkowice,
OSP Bugaj – 18 miejscowych zagrożeń – GMINA Kalwaria Zebrzydowska,
OSP Skawinki – 17 miejscowych zagrożeń – GMINA Lanckorona,
OSP Sosnowice – 17 miejscowych zagrożeń – GMINA Brzeźnica

Poniżej lista wszystkich jednostek z podsumowaniami.

Jednostka OSP KSRG Pożary Miejscowe Zagrożenie Alarmy Fałszywe Razem
GMINA ANDRYCHÓW
OSP Andrychów  NIE 22 37 15 74
OSP Inwałd TAK 10 47 4 61
OSP Sułkowice- Bolęcina NIE 12 9 0 21
OSP Sułkowice-Łęg TAK 17 28 2 47
OSP Targanice Dolne NIE 6 9 0 15
OSP Targanice Górne TAK 13 33 2 48
OSP Roczyny TAK 12 21 3 36
OSP Rzyki NIE 13 36 1 50
OSP Zagórnik NIE 6 10 2 18
SUMA 111 230 29 370
GMINA BRZEŹNICA
OSP Bęczyn NIE 6 5 1 12
OSP Brzezinka TAK 19 16 0 35
OSP Brzeźnica TAK 30 30 4 64
OSP Chrząstowice NIE 12 0 0 12
OSP Kopytówka NIE 0 2 0 2
OSP Łączany NIE 36 9 0 45
OSP Marcyporęba TAK 8 15 1 24
OSP Paszkówka NIE 1 2 1 4
OSP Sosnowice NIE 2 17 1 20
OSP Tłuczań NIE 8 9 1 18
SUMA 122 105 9 236
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
OSP Barwałd Górny NIE 25 58 2 85
OSP Brody NIE 12 36 8 56
OSP Bugaj NIE 6 18 0 24
OSP Kalwaria Zebrzydowska TAK 33 86 23 142
OSP Leńcze NIE 19 14 0 33
OSP Przytkowice TAK 36 21 0 57
OSP Stanisław Dolny NIE 13 13 2 28
OSP Zarzyce Wielkie NIE 9 4 1 14
OSP Zebrzydowice TAK 23 19 0 43
SUMA 176 269 36 481
GMINA LANCKORONA
OSP Izdebnik TAK 15 34 2 51
OSP Jastrzębia NIE 8 1 0 9
OSP Lanckorona TAK 21 15 3 39
OSP Łaśnica NIE 9 4 0 13
OSP Skawinki NIE 9 17 0 26
SUMA 62 71 5 138
GMINA MUCHARZ
OSP Jaszczurowa NIE 2 7 2 11
OSP Koziniec-Centrum TAK 4 9 1 14
OSP Mucharz TAK 5 11 2 18
Suma 11 27 5 43
GMINA SPYTKOWICE
OSP Bachowice TAK 12 13 7 32
OSP Miejsce NIE 4 3 0 7
OSP Półwieś NIE 3 3 1 7
OSP Ryczów NIE 14 19 2 25
OSP Spytkowice TAK 14 18 12 44
SUMA 47 51 15 118
GMINA STRYSZÓW
OSP Łękawica TAK 15 17 0 32
OSP Stronie TAK 9 21 0 30
OSP Stryszów NIE 17 11 0 28
OSP Zakrzów NIE 6 8 0 14
SUMA 47 57 0 104
GMINA TOMICE
OSP Lgota NIE 3 9 1 13
OSP Radocza TAK 6 15 2 23
OSP Tomice NIE 10 15 0 25
OSP Witanowice TAK 13 28 2 43
OSP Woźniki NIE 8 14 0 22
OSP Zygodowice NIE 4 10 0 14
SUMA 44 91 5 140
GMINA WADOWICE
OSP Chocznia TAK 11 28 4 43
OSP Gorzeń Dolny NIE 4 4 0 8
OSP Jaroszowice TAK 16 18 2 36
OSP Kaczyna NIE 0 3 0 3
OSP Klecza TAK 15 38 1 54
OSP Ponikiew NIE 6 3 0 9
OSP Stanisław Górny NIE 9 6 0 15
OSP Wadowice NIE 12 21 3 36
OSP Wysoka TAK 13 8 0 21
SUMA 86 129 10 225
 GMINA WIEPRZ
OSP Frydrychowice NIE 17 16 1 34
OSP Gierałtowice NIE 20 22 1 43
OSP Nidek TAK 5 7 0 12
OSP Przybradz NIE 6 6 0 12
OSP Wieprz TAK 24 43 2 69
SUMA 72 94 4 170
 SUMA Z CAŁEGO POWIATU   767    1124     118         2009

 

Link do statystyk za rok 2021:

https://112wadowice.pl/statystyki-wyjazdowe-osp-z-powiatu-wadowickiego-za-rok-2021/