Dzień Strażaka!

Swoje święto 4 maja obchodzą strażacy w całej Polsce. W tym roku z powodu pandemii COVID-19 ta uroczystość nie miała charakteru otwartego dla wszystkich, dlatego obchody odbyły się bez osób z zewnątrz. Podczas dzisiejszego porannego apelu, przed budynkiem PSP w Wadowicach odbyło się przyznanie awansów na wyższe stopnie służbowe:

Rozkazem Personalnym Nr 382/kadr/20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2020 r. awansowani zostali oficerowie PSP:

Do stopnia STARSZEGO BRYGADIERA

1. bryg. Paweł KWARCIAK s. Władysława

Do stopnia MŁODSZEGO BRYGADIERA

1. st. kpt. Marek NOWAK s. Stanisława

Rozkazem Personalnym Nr 384/kadr/20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2020 r. awansowany został oficer PSP:

Do stopnia STARSZEGO KAPITANA

1. kpt. Łukasz WALCZAK s. Zdzisława

W związku z ukończeniem studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Rozkazem Personalnym Nr 394/kadr/20 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Do stopnia MŁODSZEGO KAPITANA awansowani zostali:

1. st. asp. Kamil GUGUŁA s. Mirosława

2. mł. asp. Adrian HOMEL s. Zbigniewa

3. asp. Łukasz STOPA s. Pawła

Rozkazem Personalnym Nr 4/2020 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 kwietnia 2020 r. awansowani zostali aspiranci PSP

Do stopnia ASPIRANTA SZTABOWEGO

1. st. asp. Łukasz GRAMATYKA s. Mieczysława

2. st. asp. Łukasz KARKOSZKA s. Piotra

Do stopnia STARSZEGO ASPIRANTA

1. asp. Łukasz CZWARTEK s. Wiesława

Rozkazem Personalnym Nr 1/2020 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 kwietnia 2020 r. awansowani zostali aspiranci PSP

Do stopnia STARSZEGO ASPIRANTA

1. asp. Bogusław MATUSIAK s. Józefa

Do stopnia ASPIRANTA

1. mł. asp. Marcin KRUPNIK s. STANISŁAWA

Rozkazem Personalnym Nr 8/2020 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2020 r. awansowani zostali aspiranci PSP

 

Do stopnia ASPIRANTA

1. mł. asp. Tadeusz DĘBSKI s. Tadeusza

2. mł. asp. Andrzej WRÓBEL s. Stanisława

Rozkazem Personalnym Nr 3/2020 Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 23 kwietnia 2020 r. awansowani zostali podoficerowie PSP

Do stopnia STARSZEGO OGNIOMISTRZA

1. ogn. Paweł GOŁBA s. Stanisława

2. ogn. Paweł KOBIELUS s. Dominika

3. ogn. Paweł PANEK s. Mariana

4. ogn. Tomasz PAŹDZIOR s. Stanisława

5. ogn. Zbigniew TATAR s. Edwarda

Do stopnia OGNIOMISTRZA

1. mł. ogn. Rafał KISZCZAK s. Jacka

2. mł. ogn. Adrian ŁUBIK s. Tadeusza

3. mł. ogn. Paweł ŁYSOŃ s. Władysława

4. mł. ogn. Grzegorz ROKOWSKI s. Bogdana

Do stopnia MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

1. st. sekc. Łukasz BERETA s. Władysława

2. st. sekc. Gabriel DOMASIK s. Jana

3. st. sekc. Janusz GUZDEK s. Władysława

4. st. sekc. Michał JANICKI s. Mirosława

5. st. sekc. Andrzej MOSKAŁA s. Pawła

6. st. sekc. Sebastian SZCZURKOWSKI s. Tadeusza

 

Za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrodę pieniężną

Panu asp. Bogdanowi Charnasowi.

Wszystkim odznaczonym gratulujemy.

 

Kolejnym miłym akceptem tego dnia są przyznane dotacje na nowe samochody pożarnicze. Jak poinformował poseł na Sejm RP Filip Kaczyński dofinansowania o łącznej kwocie 2.030.000 mln złotych które będą pochodzić z Krajowego System Ratowniczo Gaśniczego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Ubezpieczeń PPOŻ. Jednostki które uzyskały dotacje to:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowicach

• Ochotnicza Straż Pożarna w Jaroszowicach

• Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej

• Ochotnicza Straż Pożarna w Lanckoronie

Ochotnicza Straż Pożarna w Targanicach Górnych

Drunom i Druhom również gratulujemy i życzymy by ten pozyskany sprzęt musiał jak najmniej razy opuszczać garaż remizy.

Drodzy Strażacy zawodowi Strażacy ochotnicy w dniu waszego święta chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za pracę i serce, które wkładacie w wykonywanie swoich obowiązków. Dziękujemy, że każdy może dzięki Wam czuć się bezpiecznie. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W imieniu redakcji życzymy Wam tyle powrót co wyjazdów, zdrowia i dalszego spełnienia w pracy strażaka.